ברוכים הבאים לאוגדן תנאי שירות

שלום רב, אנו שמחים להעמיד לרשותכם את אוגדן תנאי השירות האלקטרוני של מרכז השלטון המקומי. האוגדן מכיל את כל המידע העדכני אודות תנאי השכר ותנאי השירות של עובדי המגזר המוניציפאלי בישראל. תוכן האתר מקורו ביחידת השכר ותנאי השירות של השלטון המקומי שהיא הסמכות הסטטוטורית בנושא. המידע המופיע באתר זה וכן בגרסה המודפסת שלו ייחודי ולא…

הודעות

9.1.7-ב הסכם איחוד רכיבי שכר

בתאריך 5.9.2017 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות, לבין ארגון המורים העל-יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן: ‘ההסכם’). תחולת ההסכם הסכם זה יחול על עובדי ההוראה בחטיבות העליונות (לרבות בכיתות י”ג- י”ד) המפוקחות על ידי משרד החינוך בין אם מועסקים על…

הודעות

5.16 א הריון ולידה- זכויות בן הזוג

5.16  א- 1 היעדרות מהעבודה בגין הריון ולידה של בת הזוג (א) עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מעבודתו, ימסור הודעה למעבידו בהצהרה חתומה בידו. (ב) להודעה כאמו־ יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבת הזוג בדבר טיפולים או בדיקות של בת הזוג הקשורים להריון ומועדיהם, או בדבר הלידה של בת הזוג…

הודעות

4.16 הסכם מעו”ף לעמית

       ביום 1.2.2018 נחתם הסכם בעניין עמותת מעו”ף לעמית, להלן עיקרי ההסכם: החל מה- 1.2.2018 כל עובד בדירוג במנהלי, דירוג חינוך ונוער, דירוג המח”ר (למעט פסיכולוגים), דירוג הטכנאים וההנדסאים ודירוג הלבורנטים אשר שכרם משולם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על הדירוגים הנ”ל המועסק ברשות המקומית מעל שלושה חודשים ומעל רבע משרה בחודש מאי של אותה שנה…

הודעות, כתבות, שאלות ותשובות

תוספות שכר בדירוג המח”ר 2017 ו- 2018

  9.1.2 תנאי עבודה ושכר בדירוג המח”ר תוספות שקליות תוספות שכר שקליות ששולמו לכלל עובדי דירוג המח״ר או לחלק מהעובדים למעט תוספת איזון וגמול השתלמות אשר עודכנו ב-11.1.94 תמשכנה להיות משולמות לעובדים כפי ששולמו עד לתאריך הנ״ל. “תוספת שקלית –  2016” החל  מ 1/1/2018יהיה זכאי עובד במשרה מלאה בדירוג המח”ר לתוספת שקלית בשיעור 37.47 ש”ח. עובד במשרה חלקית…

הודעות

4.2.8 הסכם מנהלי ומח”ר 7.5% ו- 2% וחוזים אישיים

4.2.8     הסכם מנהלי ומח”ר 7.5% ו- 2% וחוזים אישיים   ב- 14.7.16 נחתם הסכם בעניין אופן יישום תוספות השכר בגובה של 7.5% (הסכם המסגרת הכללי לשנים 2013 – 2017) ו- 2% (הסכם מסגרת לעלות נוספת בשלטון המקומי) לעובדים בדירוג המנהלי והמח”ר והעסקת עובדים בחוזים אישיים ברשויות המקומיות. להלן עיקרי הסכם: תחולת ההסכם :…

הודעות

9.1.10 סטונדטים במגזר הציבורי – הסכם קיבוצי

9.1.10   סטודנטים במגזר הציבורי – הסכם קיבוצי ביום 18.4.2016, ובהמשך להסכם הקיבוצי (מסגרת) שנחתם במקביל באותו היום, נחתם הסכם קיבוצי לדירוג הסטודנטים (המועסקים על בסיס של שעה) בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: “ההסכם הקיבוצי“), בו הוסכם על הקצאה שונה וחלוקה שונה של עלות מסגרת עלות התוספות עליה הוסכם בהסכם…

הודעות