קטגוריה: שאלות ותשובות

4.16 הסכם מעו”ף לעמית

       ביום 1.2.2018 נחתם הסכם בעניין עמותת מעו”ף לעמית, להלן עיקרי ההסכם: החל מה- 1.2.2018 כל עובד בדירוג במנהלי, דירוג חינוך ונוער, דירוג המח”ר (למעט פסיכולוגים), דירוג הטכנאים וההנדסאים ודירוג הלבורנטים אשר שכרם משולם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על הדירוגים הנ”ל המועסק ברשות המקומית מעל שלושה חודשים ומעל רבע משרה בחודש מאי של אותה שנה…

הודעות, כתבות, שאלות ותשובות